ČAJOVÁNÍ


Dále pro zájemce o esoteriku a sebevzdělávání pořádáme další kurzy a zasvěcení:

ZASVĚCENÍ SHAMBHALA 1024, 2048

ZASVĚCENÍ REIKI

AUTOMATICKÁ KRESBA A CHANELLING

VNITŘNÍ PROMNĚNY

Přehled dalších akcí najdete v sekci kalendář akcíVýklad karet s Naďou Iždinskou, připravujeme na leden 2022. Malé info o NaděncePodmínky k účasti a VOP:

  • Počet účastníků na seminářích je omezen. Přednost mají ti, kteří se přihlásí dříve.Přihlášky jsou závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

  • Přihlášku pošlete elektronicky na e-mailovou adresu: masazesiluet@seznam.cz, ta je zároveň závaznou objednávkou (při neomluvené neúčasti 5 dnů před seminářem zaplacené kurzovné nevracíme, nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši). tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.

  • Uzávěrka přihlášek je 10 dní před termínem konání semináře, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.

  • Došlé přihlášky zařazujeme dle termínu doručení. V případě, že vaši přihlášku obdržíme po naplnění kapacity daného semináře, oznámíme vám to do 2 dnů po uzávěrce přihlášek, případně nabídneme náhradní termín.

  • Úhradu proveďte převodním příkazem před termínem konání semináře (alespoň 10 dní předem) na účet u Fio banky, var. symbol data narození.

  • Cena nezahrnuje stravování a ubytování, pokud není uvedeno jinak.

  • Po uhrazení účastnického poplatku vám bude zaslán daňový doklad.

  • Příprava seminářů, včetně termínů, probíhá s velkým časovým předstihem, proto prosíme o pochopení, kdy může dojít ke změnám programu, termínu či místa konání. Všem přihlášeným účastníkům změny včas sdělíme.