Meditace je největší dobrodružství, jaké může lidská mysl podniknout. 

Já ji nazývám Transmise, nebo také "Vnitřní proměny".

Každý člověk si pod pojmem meditace ( z latinského originálu meditatio - rozjímání) představí něco jiného. Pro někoho je je pojem meditace spojený s relaxem a oddychem, pro jiného je to schopnost koncentrovat se na jeden bod, uspokojení rozbouřené mysli nebo opakování mantry, nebo dokonce uvědomování si, vnímáním sebe sama.

Pravdou je, že meditace je jedním z nejstarších a nejefektivnějších způsobů jak rozpoznat svět, porozumět sobě samému a rozvíjet svou duchovní podstatu.

Pojem meditace byl známy na Východě už od dávné minulosti. I když se vývoj, podmínky, zájmy a preference civilizace měnili tisíce let, její fyziologie a duchovní podstata se nemění. Proto zůstávají otázky fyzického a duševního zdraví aktuální i dnes. Takže co je meditace??? Meditace je hluboké ponoření se do změněného stavu vědomí. 

Meditaci můžeme rozdělit do 4. stupňů:

1. Pozorování těla

2. Pozorování myšlenek

3. Pozorování emocí

4. Sjednocení

Téma meditací je vždy upraveno dle individuálních potřeb.

Provádíme skupinové meditace nebo jen pro jednotlivce v oblastech:

Nejbližší termín meditace - Kalendář akcí