Shamballa je vysokofrekvenční druh energie. Je to propracovaný léčebný systém pracující s mnoha energetickými složkami a velkým množstvím nástojů na energetické úrovni. S tímto energetickým systémem je propojeno mnoho vysokých duchovních bytostí, kteří sami o sobě disponují rozsáhlými možnostmi pomoci. Shamballa je místem na nejvyšší nehmotné úrovni, jakýmsi centrem života duchovní inteligence. Označení 1024, 2048, 3010 v názvu je počet energetických symbolů, které jsou v systému obsaženy a které má zároveň člověk zasvěcený do tohoto systému zakotveny ve svém energetickém poli.

Systém osvobozuje od emociálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Shamballa pracuje na vysoko vibrujících frekvencích 5D (páté dimenze úrovně života) a může téměř všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Léčebný systém Shambally je velmi vhodný pro lidi, u nichž se již vibrace jejich těl pohybují na vyšších úrovních, zároveň je systém Shamballa multidimenzionální, tzn. je nanavržen, aby jeho prostřednictvím bylo možno léčit člověka na více úrovních, tedy i původní 3D, ve které se stále mnoho lidí prozatím nachází. Systém i člověk sám prochází vývojem, který je třeba, a který se velmi rychle a aktuálně přispůsobuje měnící se situaci na Zemi. Lidé na zemi tedy vždy dostanou k dispozici jen ty prostředky, které jsou v tu chvíli bezpečné a které potřebují dle svého stupně vývoje. Proto k základnímu stupni 1024 přibylo zozšíšení na 2048, a dále na 3010.

Shamballu lze použít na jednotlivce, celé planety, či celého světa.

Léčení Shamballou je pozvolný a nedochází k nárazovým změnám v energetickém systému, který by mohl rozhodit ustálený stav léčeného. Pracuje jemně a důsledně na mnoha úrovních zároveň a cesta ke zdravému optimálnímu stavu je tak plynulá, příjemná a bez dramatických výkyvů.

Zasvěcení Shamballa 1024 a 2048 má 4stupně., termíny najdete v Kalendář akcí