Reiki

Rei - znamená "univerzální, všudypřítomný"

Ki - znamená energie ( Čína - chi, Indie - prána)


Je to energie, která koluje a proudí všude kolem nás, našimi energetickými dráhami...

Když plyne, je vše v pořádku, ale praxe je jiná. Orgánům se někdy energie nedostává a začíná koloběh nemocí a zdravotních problémů. Bolest, aby na sebe upozornila, že něco není v pořádku.  

Ten, kdo ovládá Reiki, umí najít a vyživit postižená místa, která jsou příčinou špatné cirkulace energie.Přiložením rukou proud energie najde zablokované místo a uvolní.

Zasvěcením člověk prochází 4 stupni a tím, čím měl projít. Naslouchá, učí se a pochopí to, co má na cestě pochopit. Pak to je člověk, který zná podstatu fungování nás samotných a kromě jiných dovedností zcela jasně ví jak pracuje lidská mysl a myšlenka, umí s touto myšlenkou pracovat a umí dokonale pracovat s univerzální energií. Cílem by mělo být naučit se nejen léčit fyzické tělo zesíleným proudem univerzální energie, ale především pochopit a naučit se tuto energii skutečně používat tak, aby konala dobro a pomoci sobě a lidem okolo. Reiki je pro všechny, ale je pravdou, že ne každý je na cestu připravený stejně. Někdo je již připravený a jiný méně, přistupuje se ke každému individuálně. 

Zasvěcení probíhá ve 4.stupních. Termíny v kalendáři akcí.